Sitrin Taşı

Sitrin taşının ismi, rengi nedeniyle, genel olarak turunçgiller, özel olarak da limon anlamına gelen Yunanca “Citron, Citrus” kelimesinden türetilmiştir. Kristal Kuvars taşının, limondan portakala kadar değişen sarının değişik tonlarında alt türüdür. Rengini, bünyesinde çok az miktarda bulunan demirden alır.

Eskiden ticaretle uğraşan bazı kişiler, bu taşı kasalarında saklar ve kasadaki parayı bereketlendirdiğine inanırlardı. Bu nedenle Sitrin, Tüccar Taşı adıyla da anılmıştır.

Boyunda taşınması, yararlı etkisini artırır. Negatif enerjiden temizlenmesine gerek yoktur. Zira negatif enerjiyi pozitife dönüştürerek kendisini temizler.Kuvarsla birlikte kullanılması etkisini artırır.

Umut, sağlık, gençlik, sadakat, vefa sembolüdür ve kullananın bu özellikleri kazanmasına yardım eder.

Sitrin Taşının Yararları :

 • Zihin açıklığı verir. Hafıza ile ilgili problemlerin çözümüne yardım eder.
 • Duyguların belirginleşmesini sağlar.
 • Problemlerin çözüm yollarını görmeyi sağlar.
 • Fiziksel güç ve yetenekleri artırır.
 • Özdenetim ve disiplin sağlar.
 • Anksiyete (endişe, panik, kaygı) ve korkuları hafifletir.
 • Cinsel gücü uyarır.
 • Zayıf bedenleri dengeler.
 • Alerjileri giderir.
 • Dalak, böbrekler, karaciğer, üriner sistem ve bağırsakları temizler. Bu işleme yönelik fiziksel aktiviteyi yükseltir.
 • Kandaki zehirli veya dolaşım sistemi için zararlı maddeleri temizler.
 • Yılan zehirlerine karşı etkili olduğu kabul edilmektedir.